2008 - 2009

הבוסתן
הבוסתן

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2009

עצי זית עתיקים
עצי זית עתיקים

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008

מאירופה לישראל
מאירופה לישראל

שמן על בד | 110/100 ס"מ | 2008

זריחה על כאוכב
זריחה על כאוכב

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008

הדרך הלבנה
הדרך הלבנה

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008

אמא אדמה
אמא אדמה

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008

איל לעולה תמים
איל לעולה תמים

שמן על בד | 30/30 ס"מ | 2008

מטע זיתים צעיר
מטע זיתים צעיר

שמן על בד | 90/60 ס"מ | 2009

התחדשות
התחדשות

שמן על בד | 100/120 ס"מ | 2009

סלם
סלם

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2009

עשה שלום במרומיו
עשה שלום במרומיו

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008

הדרך הביתה
הדרך הביתה

שמן על בד | 70/50 ס"מ | 2008

ונאכל מפריה
ונאכל מפריה

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2009

החמור האוכל בעשב
החמור האוכל בעשב

שמן על בד | 85/65 ס"מ | 2009

סולמות מקבילים
סולמות מקבילים

שמן על בד | 69/49 ס"מ | 2009

החקלאי
החקלאי

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008