2010 - 2011

ארץ בראשית
ארץ בראשית

שמן על בד | 140/108 ס"מ | 2010

יעקב
יעקב

שמן על בד | 80/100 ס"מ | 2010

אשה עובדת
אשה עובדת

שמן על בד | 60/60 ס"מ | 2010

ארץ זית שמן ורימון
ארץ זית שמן ורימון

שמן על בד | 80/60 ס"מ | 2010

זיתים בגבעה
זיתים בגבעה

שמן על בד | 92/122 ס"מ | 2010

ריקוד הגשם והרוח
ריקוד הגשם והרוח

שמן על בד | 90/120 ס"מ | 2010

זיתים אין סוף
זיתים אין סוף

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2010

זריחת העבודה
זריחת העבודה

שמן על בד | 100/80 ס"מ | 2010

ההר הכחול
ההר הכחול

שמן על בד | 150/112 ס"מ | 2010

אור פז
אור פז

שמן על בד | 70/100 ס"מ | 2011

מגדל דוד
מגדל דוד

שמן על בד | 90/70 ס"מ | 2010

לבית הבד
לבית הבד

שמן על בד | 60/60 ס"מ | 2011

ירושלים
ירושלים

שמן על בד | 80/60 ס"מ | 2010

ששת הפרחים
ששת הפרחים

שמן על בד | 90/90 ס"מ | 2011

טמבל
טמבל

שמן על בד | 120/80 ס"מ | 2011

עץ הרימון
עץ הרימון

שמן על בד | 70/50 ס"מ | 2010