2012 - 2015

האחים
האחים

שמן על בד | 100/100 ס"מ | 2012

שני כפרים בגליל
שני כפרים בגליל

שמן על בד | 140/90 ס"מ | 2014

הריקוד
הריקוד

שמן על בד | 100/100 ס"מ | 2014

ביקור המלאך
ביקור המלאך

שמן על בד | 80/100 ס"מ | 2013

טרקטוריזם
טרקטוריזם

שמן על בד | 200/100 ס"מ | 2014

ערבי עם מקל
ערבי עם מקל

שמן על בד | 30/24 ס"מ | 2012

סימנים של התחלה חדשה
סימנים של התחלה חדשה

שמן על בד | 80/80 ס"מ | 2013

אברהם
אברהם

שמן על בד | 90/100 ס"מ | 2014

פס ורוד באופק
פס ורוד באופק

שמן על בד | 30/20 ס"מ | 2012

להיות חלק מהמעגל
להיות חלק מהמעגל

שמן על בד | 200/90 ס"מ | 2013

סולם לשמיים
סולם לשמיים

שמן על בד | 50/35 ס"מ | 20123

Wir haben gewonnen!
Wir haben gewonnen!

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2012

בין ערביים
בין ערביים

שמן על בד | 70/50 ס"מ | 2013

מחשבות אודות הארץ המובטחת
מחשבות אודות הארץ המובטחת

שמן על בד | 90/90 ס"מ | 2012

התבודדות
התבודדות

שמן על בד | 88/136 ס"מ | 2012

אור
אור

שמן על בד | 80/120 ס"מ | 2014