2015 - 2017

פורטרט עצמי
פורטרט עצמי

שמן על בד | 70/65 ס"מ | 2017

טיפות של גשם
טיפות של גשם

שמן על בד | 165/110 ס"מ | 2015

זהב ועצי זית
זהב ועצי זית

שמן על בד | 100/80 ס"מ | 2014-16

החלקה הכתומה
החלקה הכתומה

שמן על בד | 150/108 ס"מ | 2017

קוטפים
קוטפים

שמן על בד | 50/40 ס"מ | 2015

שקיעה
שקיעה

שמן על בד | 80/60 ס"מ | 2016

שביל הזהב
שביל הזהב

שמן על בד | 100/100 ס"מ | 2017

תור הזהב
תור הזהב

שמן על בד | 110/100 ס"מ | 2015

מציורי ארץ אהבתי
מציורי ארץ אהבתי

שמן על בד | 150/120 ס"מ | 2016

כלת מלך
כלת מלך

שמן על בד | 110/100 ס"מ | 2015

סימן
סימן

שמן על בד | 160/110 ס"מ | 2017

Pink
Pink

שמן על בד | 40/100 ס"מ | 2016

איפה אותה שמש
איפה אותה שמש

שמן על בד | 70/80 ס"מ | 2016

איה אותה ארץ
איה אותה ארץ

שמן על בד | 100/80 ס"מ | 2015

בוקר אחד
בוקר אחד

שמן על בד | 80/40 ס"מ | 2017

אדמה
אדמה

שמן על בד | 80/40 ס"מ | 2016