2018 - 2019

ספינת החלומות
ספינת החלומות

שמן על בד | 92/92 ס"מ | 2019

PleinAir #4
PleinAir #4

שמן על בד | 80/60 ס"מ | 2018

PleinAir #3
PleinAir #3

שמן על בד | 80/60 ס"מ | 2018

PleinAir #2
PleinAir #2

שמן על בד | 80/60 ס"מ | 2018

שכנות
שכנות

שמן על בד | 140/80 ס"מ | 2018

PleinAir #1
PleinAir #1

שמן על בד | 80/60 ס"מ | 2018

No.4 נוף מטויח
No.4 נוף מטויח

שמן על בד | 100/70 ס"מ | 2016

No.5 נוף מטויח
No.5 נוף מטויח

שמן על בד | 100/70 ס"מ | 2016

No.6 נוף מטויח
No.6 נוף מטויח

שמן על בד | 100/70 ס"מ | 2016

Holyland #1
Holyland #1

שמן על בד | 100/100 ס"מ | 2017

Holyland #2
Holyland #2

שמן על בד | 100/100 ס"מ | 2017

Holyland #5
Holyland #5

שמן על בד | 100/100 ס"מ | 2017