2008 - 2009

הבוסתן
הבוסתן

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2009

press to zoom
עצי זית עתיקים
עצי זית עתיקים

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008

press to zoom
מאירופה לישראל
מאירופה לישראל

שמן על בד | 110/100 ס"מ | 2008

press to zoom
זריחה על כאוכב
זריחה על כאוכב

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008

press to zoom
הדרך הלבנה
הדרך הלבנה

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008

press to zoom
אמא אדמה
אמא אדמה

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008

press to zoom
איל לעולה תמים
איל לעולה תמים

שמן על בד | 30/30 ס"מ | 2008

press to zoom
מטע זיתים צעיר
מטע זיתים צעיר

שמן על בד | 90/60 ס"מ | 2009

press to zoom
התחדשות
התחדשות

שמן על בד | 100/120 ס"מ | 2009

press to zoom
סלם
סלם

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2009

press to zoom
עשה שלום במרומיו
עשה שלום במרומיו

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008

press to zoom
הדרך הביתה
הדרך הביתה

שמן על בד | 70/50 ס"מ | 2008

press to zoom
ונאכל מפריה
ונאכל מפריה

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2009

press to zoom
החמור האוכל בעשב
החמור האוכל בעשב

שמן על בד | 85/65 ס"מ | 2009

press to zoom
סולמות מקבילים
סולמות מקבילים

שמן על בד | 69/49 ס"מ | 2009

press to zoom
החקלאי
החקלאי

שמן על בד | 120/100 ס"מ | 2008

press to zoom