top of page
משה קסירר

אורנה אורן

2010

משה קסירר מתאר בציוריו את מציאות החיים היומיומיים הפשוטים, מציאות שכמעט נעלמת מהנוף אך קיימת עדיין בנופיו הטבעיים של הגליל. דימוי השורשיות העתיק של עץ הזית מופיע ברוב ציוריו של האמן. בתנ"ך מוזכר הזית פעמים רבות:  ענף הזית שהביאה היונה לנח.... העץ הראשון שהלכו אליו העצים במשל יותם.....  המידה הקטנה ביותר "כזית" בתקופת המשנה ....כעץ שחוסים בצילו...

עם הקמת מדינת ישראל והפיכתו של הזית לחלק מהסמל הלאומי הפך הזית גם לסמלו של העם היהודי המתחדש בארצו.

בעזרת שכבות הצבע המרובות והעבודה האיטית והמתמשכת  מתקבלות יצירות עשירות, רבות פנים ומשתנות, הגורמות לציורים להראות מוארים מבפנים, מרצדים וחיים, בעלי נוכחות כובשת המעלה שאלות אודות שלווה ואחווה בארץ התנ"ך.

נולד בנתניה ב 1967, חי ויוצר בישוב יודפת שבגליל.  למד ב"מכון אבני" וב"קמרה אובסקורה " זכה במלגת הקרן לתרבות אמריקה ישראל, קרן שרת. עסק בפרסום, קולנוע ועיצוב אינטרנט. מציג בתערוכות רבות בארץ.

אורנה אורן, אוצרת הגלריה במלון גלריי חיפה

bottom of page